Poziv na redovnu skupštinu

 UDRUGA RATNIH VETERANA

9. GARDIJSKE BRIGADE „VUKOVI“

Gospić, 26. Studenog 2011.g.

P O Z I V

Za redovnu skupštinu UDRUGE RATNIH VETERANA 9. GARDIJSKE BRIGADE „VUKOVI“ Gospić, koja će se održat dana 26.11.2011.g. u prostorijama „KIC-a“ s početkom u 18,00 sati.

DNEVNI RED

1. Otvaranje skupštine

2. Utvrđivanje broja prisutnih

3. Izbor Radnog predsjedništva

4. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

5. Izvješće o radu za 2010.god. i 2011.god.

6. Financijsko izvješće za 2011.god

7. Prijedlog plana rada za 2012.god.

8. Izbor organa upravljanja:

- Upravnog odbora (11 članova)

- Nadzornog odbora (5 članova)

- Sud časti (5 članova)

9. Razno

Predsjednik udruge

Milan Franić