Predstavljanje knjige: Psihosocijalna prilagodba hrvatskih branitelja

Dana 6. prosinca u Domu specijalne policije (Trg žrtava fašizma 1) s početkom u 19 sati održat će se svečano predstavljanje knjige „Psihosocijalna prilagodba hrvatskih branitelja – individualna i društvena perspektiva“.
Knjiga je nastala u koautorstvu tri psihologa: Sandre Šućurović, Igora Mikloušića, Martine Knežević, te predstavlja suradnju između Zbora udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, Udruge specijalne policije, Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar te Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Knjiga je svojevrsni pionir u svome području, jer je jedna od rijetkih koje opsežno i na znanstveni način obrađuje temu inkluzije branitelja u društvo i daje konkretne preporuke za rad s braniteljskom populacijom, ali i svim budućim ratnim veteranima. Studija je rezultat istraživanja koje je provedeno pod pokroviteljstvom Ministarstva branitelja u periodu od 2013. – 2015. godine.
Na predstavljanju knjige govorit će autori, recenzenti knjige prof. dr. sc. Marijana Braš (predstojnica Klinike za psihološku medicinu, KBC Zagreb) i prof. dr. sc. Goran Milas (znanstveni savjetnik, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar), te visoki uzvanici iz Ureda predsjednice Republike Hrvatske te Ministarstva branitelja.

O KNJIZI (IZVADAK IZ RECENZIJA)

„Knjiga Sandre Šućurović, Igora Mikloušića i Martine Knežević za mene je jedna od najugodnijih iznenađenja kada je riječ o stručnoj literaturi o hrvatskim braniteljima. Autori su koristeći znanstveni pristup detaljno i sveobuhvatno prikazali nekoliko vrlo značajnih tema vezanih uz hrvatske branitelje koje su logičnim slijedom povezane u cjelinu, povezujući prošlost, sadašnjost, ali i budućnost.“ – prof. dr.sc. Marijana Braš

„Ovo je knjiga koju javnost treba i iščekuje,, a braniteljska populacija odavno zaslužuje. Na znanstveno utemeljen način knjiga skicira profil braniteljske populacije, baveći se istodobno deskripcijom njihovih stavova i mišljenja, ali i pokušajem da se njihovo ponašanje i doživljavanje stavi u okvir teorijskih promišljanja i ponude rješenja problema s kojima se suočavaju u društvu.“ – prof. dr. sc. Goran Milas

O AUTORIMA

Sandra Šućurović, mag. psych.
Završila je studij psihologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 2. Od 1991. – 1995. godine sudjelovala je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske kao pripadnica 1. gardijske brigade „Tigrovi“, 8. lako jurišne brigade i 1. HG Zdruga. Radila je u Ministarstvu obrane do 2004. godine. Dobitnica je Rektorove nagrade za rad „Zadovoljstvo kvalitetom života hrvatskih branitelja“. Trenutno radi kao vanjski suradnik na Hrvatskom katoličkom sveučilištu te kao psiholog u području sporta, uz to se aktivno bavi znanstvenim radom.

Igor Mikloušić, dr. sc.
Trenutno je zaposlen kao viši asistent u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Diplomirao je psihologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 2006. kao prvi u generaciji, a 2014. je stekao doktorat iz psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područje interesa su mu psihologija ličnosti, evolucijska psihologija te psihologija moralnosti i suradnje. Od 2008. – 2009. sudjelovao je u istraživanju na projektu „Hrvatska vojska, hrvatsko društvo“ u kojemu je analizirao medijski sadržaj vezan uz Domovinski rat.

Martina Knežević, dr. sc.
Zaposlena je kao postdoktorandica na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i diplomirala psihologiju. Doktorat znanosti stekla je na interdisciplinarnom sveučilišnom poslijediplomskom znanstvenom studiju „Jezik i kognitivna neuroznanost“ Centra za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica je nekoliko stipendija, uključujući one Hrvatske zaklade za znanost, Fulbrightove stipendije i dr. 2013./2014. godine vodila je istraživanje pod nazivom „Socijalna kognicija u branitelja“ u sklopu projekta „Istraživanje psihosocijalnih čimbenika koji utječu na osnaživanje i podizanje kvalitete života hrvatskih branitelja“.