FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE RATNIH VETERANA9.GBR.“VUKOVI“ za 2014. godinu

Uvidom u knjigu blagajne, ulazne i izlazne račune za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. utvrđeni su:

1. Prijenos iz 2013. (stanje na 31.12.2013.)        10.216, 57kn
2. Ostvareni prihodi URV 9gbr u 2014. godini    58.375,00 kn
3. Ostvareni rashodi URV 9.gbr u 2014. godini   59.365,23 kn
4. Stanje na 31.12.2014.                                    9.222,25 kn