Financijsko izvješće URV 9. gbr. za 2015. godinu

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
za 2015. godinu

UDRUGE RATNIH  VETERANA 9.GBR“ „VUKOVI“  

Uvidom u poslovne knjige ulaznih i izlaznih računa udruge, od 01. siječnja 2015. g. do 31. prosinca 2015. g.financijsko stanje je slijedeće:

1.Prijenos financijskih sredstava iz 2014. g. ………………………………… 9.222  kn
2.Prihodi na računu udruge za 2015. g………………………………………36.905 kn
3.Ukupni prihodi sa prijenosom sredstava iz 2014.g..................................46.127 kn
4.Rashodi s računa udruge za 2015. g……………………………………….41.530 kn
                                                                                                                   
Financijska sredstva na računu udruge 31.12. 2015.g. iznosila su …. 4.597 kn