Održana izborno-izvještajna skupština Udruge ratnih veterana 9.gbr. „VUKOVI“

U srijedu 15.07.2020.g. u Sali KIC-a u Gospiću održana je izborno-izvještajna Skupština URV 9.GBR Vukovi na kojoj je izabrano novo vodstvo Vukova u idućem razdoblju, podnesena su izvješća članstvu za 2019.g a Skupština je donijela i izmjene Statuta te osnovala Moto Klub Veterana 9. GBR Vukovi. Nakon biranja radnih tijela Predsjednik Udruge, tajnik i Predsjednik Nadzornog odbora podnijeli su izvješća o radu Udruge u 2019.g. koja je skupština jednoglasno prihvatila.

Potom je Radno Predsjedništvo predložilo dvije izmjene Statuta, jedna se odnosi na promjenu boje pozadine u amblemu Udruge iz zelene u crnu a druga na skraćivanje trajanja mandata Predsjednika Udruge sa 4 godine na 2 godine, obje izmjene su jednoglasno prihvaćene.

Nakon toga pristupilo se razriješenju dosadašnjih tijela Udruge i biranju novih, te je na prijedlog više članova Udruge za predsjednika jednoglasno izabran novi, stari predsjednik Udruge Antonijo Šebalj a ponovno su i reizabrana tijela udruge sa dosadašnjim članovima osim što je u Upravni odbor kao novi ušao Ivica Alić Šuki.

Potom je na prijedlog Upravnog Odbora Skupština jednoglasno donijela odluku o osnivanju Moto kluba veterana 9.GBR Vukovi za čijeg je prvog predsjednika izabran Ivica Alić Šuki a za podpredsjednika Milan Franić, sve ostale poslove obavljat će tjela Udruge budući Moto Klub nije pravna osoba već ustrojbena cijelina Udruge za koju vrijede odredbe Statuta Udruge. Članovi Moto Kluba mogu postati svi članovi udruge redovni i pridruženi uz uvjet da redovno plaćaju članarinu Udruzi. Amblem Moto Kluba će biti amblem Udruge samo će u natpisu stajati MOTO KLUB VETERANA 9.GBR VUKOVI.

Na kraju Skupština je završena sa točkom dnevnog reda Razno na kojoj se raspravljalo o tekućoj problematici u radu Udruge a po završetku članovi su se nastavili družiti uz piće u ugodnom razgovoru.