Poziv na izbornu-izvještajnu sjednicu Skupštine URV 9. GBR

Sukladno odredbama statuta URV 9. gbr.“VUKOVI“ Upravni odbor udruge poziva Vas na izborno-izvještajnu sjednicu Skupštine koja će se održati 02. veljače 2018.g.u 18.sati u velikoj dvorani KIC-a Budačka 12 u Gospiću.

DNEVNI RED:

1. Imenovanje radnog predsjedništva (tri člana).,

2. Imenovanje verifikacijske komisije ( tri člana).,

3.Imenovanje zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.

4.Usvajanje dnevnog reda.

5.Izvješće predsjednika o aktivnostima udruge tijekom 2017.g.

6.Prihodi i rashodi udruge tijekom 2017.g. ( tajnik udruge).

7.Izvješće nadzornog odbora o radu udruge(nadzorni odbor).

8.Plan aktivnosti za 2018.g ( predsjednik udruge), usvajanje plana.

9.Razriješenje organa upravljanja Udruge kojima je istekao mandat.

10. Iznošenje prijedloga za nove organe upravljanja Udruge.(Predsjednik,Tajnik,Upravni odbor,Nadzorni odbor,Sud časti sukladno Poslovniku o radu Skupštine).,

11.Izrada kandidacijskih lista i glasovanje ( verifikacijska komisija).,

12.Imenovanje Predsjednika,tajnika,rizničara,članova upravnog i nadzornog odbora te suda časti.

13.Verificiranje organa upravljanja(funkcije unutar Upravnog odbora,Nadzornog odbora,Suda časti.

14. Razno

PREUZMI DocPoziv na izbornu-izvještajnu sjednicu Skupštine URV 9. GBR

https://9gbr-vukovi.hr/images/stories/zdrug/cetvrta.png
https://9gbr-vukovi.hr/images/stories/zdrug/deveta.png
https://9gbr-vukovi.hr/images/stories/zdrug/gromovi.png
https://9gbr-vukovi.hr/images/stories/zdrug/kune.png
https://9gbr-vukovi.hr/images/stories/zdrug/pume.png
https://9gbr-vukovi.hr/images/stories/zdrug/sokolovi.png
https://9gbr-vukovi.hr/images/stories/zdrug/termiti.png
https://9gbr-vukovi.hr/images/stories/zdrug/tigrovi.png
Zdrug